Kuolismaan Kettusten sukukokous kesällä 2018


Kolme vuotta sitten, vuonna 2015 vietimme yhteistä hetkeä Petkeljärvellä ja mukana oli silloin 27 sukumme jäsentä. Kesällä 2018 pidämme sukukokouksen lauantaina 21. päivänä Ilomantsissa. Kesällä 2018 vietämme sukukokousta Möhkössä Mantan Majatalossa (Entinen Möhkön kansakoulu) osoite Möhköntie 210, 82980 Möhkö.

 

Sukukokouksen ohjelma
Kokoukseen on tulossa sääntömuutoksia, ainakin kohtiin 9§ ja 17§. Sääntöjen 9§ jäsenmaksu nimi vaihdetaan kannatusmaksuksi. Sääntöjen 17§ mukaan sukuseura on valinnut vuosikokouksessa kaksi toiminnantarkastajaa ja yhden varatoiminnantarkastajan. Lisäksi uudet ohjeet jäsenluettelosta vaativat tarkennusta sääntöihin (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679).  Hallitus esittää, että sääntöjä muutetaan siten, että sukuseuralla on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Asiasta keskustellaan ja päätetään asianomaisen sukukokouksen asian kohdalla. Uudet säännöt löydät Säännöt sivustolta voimassaolevien sääntöjen alapuolelta. Uudistettavat sääntöjen kohdat on merkitty punaisella tekstillä!


Sukuseuran sääntöjä uusitaan kokouksessa myös siltä osin, kuin Euroopan parlamentin ja neuvosto asetus 2016/679 vaatii. Nämä sääntömuutokset käsitellään hallituksen kokouksessa 17.6.2018 ja esitetään kesäkokouksessa 2018 hyväksyttäväksi.

Hallitus esittää, että rahastonhoitaja toimii rekisterinpitäjänä.


Kello 9.00 mennessä ilmoittautuminen Möhkön vanhalla koululla. Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään ateria- ja kesäteatterimaksut (katso hinnat ja lounaan sisältä etusivun linkistä). Tilaisuudessa järjestetään arpajaiset kokouskulujen peittämiseksi.


 Suvivirsi, yhteislaulu

 Sukuseuran kesämatkat 2016 ja 2017 Viipurissa ja Petroskoissa

 Ilomantsin asutushistoria vs Kettusten suvun historia

 Kunniajäsenen palkitseminen (Jaakko, Tuula, Ensio)

Kuolismaan Kettusten Vuosikokous 2018 (pj. Tarmo Kettunen tai joku muu)

1§ Sukukokouksen puheenjohtajan valinta
2§ Sihteerin valinta
3§ Sukukokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5§ Vuosien 2015 - 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen (Tuula esittelee)
6§ Vuosien 2015 - 2017 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (Olavi esittelee)
7§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille (Olavi esittelee)
8§ Vahvistetaan hallituksen laatima kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuosille 2018 - 2020 (Tuula esittelee)
9§ Päätetään toiminnantarkastajien määrästä. Nykyisen säännön mukaan toiminnantarkastajia on kaksi ja yksi varatoiminnantarkastaja. Hallitus esittää, että sääntöjä muutetaan siten, että valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
Esitys: Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Aiemmin toiminnantarkastajina ovat olleet Sirpa Kinnarinen ja Olavi Valtonen, sekä varatoiminnantarkastajana Toivo Korpelainen.

Päätös:

10§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle:
Erovuoroiset jäsenet ovat: Ari Korpelainen, Ensio Kettunen ja Kari Kettunen.
Muut hallituksen jäsenet ovat Taina Koivisto, Jaakko Kettunen ja Tarmo Kettunen,
joiden toimikausi jatkuu kesään 2021 saakka. Sukuseuran puheenjohtajana jatkaa edellisen kokouksen (2015) päätöksen mukaan Tuula Luomala ja hänen toimikausi päättyy vuonna 2021. Sukuseuran kotisivujen ylläpitäjäksi halutaan nuorempaa henkilöä. Keskustellaan kokouksessa uudesta henkilöstä.

Päätös:
11§ Päätetään kannatusmaksun suuruudesta. Voimassa olevan
päätöksen mukaan kannatusmaksu on 20 €/henkilö tai perhekunta.

Päätös:
12§ Päätetään toimintakauden varainhankinnasta.

Päätös:

13§ Sukuseuran rekisterinpitäjän valinta

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 vaikutukset sukuseuran sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Hallitus esittää, että rahastonhoitaja toimii rekisterinpitäjänä.  
Päätös:

14§ Sukuseuran pankkitilien siirto

- Hallitus esittää, että sukuseuran pankkitili siirretään vuosikokouksen jälkeen Handelspankista Nordeaan.

Päätös tilien siirtämisestä Handelspankista Nordeaan:


15§Muut asiat:

- Kotisivujen ylläpito, sen tuomat kulut ja Domainin uusiminen. Uuden toimivan ja helppokäyttöisen kotisivuohjelman ostaminen, koska vanha kotisivu ei toimi hyvin uusien ohjelmien kanssa. Mahdollisen uuden kotisivun ilmeen tarkastaa hallituksen määräämät henkilöt. 

Sukuseuran matkat
- Kesällä 2016 tehtiin sukuseuran matka Viipuriin
- Kesällä 2017 tehtiin sukuseuran matka Petroskoihin
- Kesällä 2019 tehtävän sukumatkan kohde
- Kesällä 2020 tehtävän sukumatkan kohde

16§ Vuosikokouksen päättäminen


Keskustelua suvun jäsenten kesken sukuseuran jatkosta, uudet ideat ja tulevaisuuden toiminta


Kello 11.30 - 12.30 Sukuateria ja kahvit


Yhteiskuva


kello 14.00 Möhkön kesäteatteriesitys: Koita, seikkailu joen varrella

 

 

 

 

 Ajankohtaista
Etusivu
Hallitus
Jäsenyys
Kettusviesti
Linkit
Palaute/Yhteydenotto
Säännöt
Tuotteet
Valokuvat
Yhteystiedot
Pro Patria
Jäsenmaksu
Sukukokoukset
Sukuseuran logo
Sukuhaarat
© Kuolimaan Kettuset 2011Powered by NettiSite