Kuolismaan Kettusten sukukokous kesällä 2018

kettuset2018
Kesällä 2018 pidimme sukukokousta Möhkössä Mantan Majatalossa (Entinen Möhkön kansakoulu).  Läsnä oli 30 sukuseuran jäsentä.

Sydämelliset kiitokset kaikille sukukokoukseen osallistuneille ja uusille innokkaille sukuseuran jäsenille!

Yhteiskuva

Kokouksen aluksi lauloimme Suvivirren, katsoimme kuvakoosteita aiempien kesien sukumatkoilta, kuuntelimme lyhyen esityksen Ilomantsin asutushistoriasta ja kuolismaan Kettusten historiakatsauksen.

Valitsimme kokouksessa uudeksi kunniajäseneksi Kaisa Kettusen.

Onnea 90-vuotiaalle Kaisalle sukuseuran puolesta!

Kaisa_90_v

Kesäkokouksen puheenjohtajana toimi Tarmo Kettunen Joensuusta. Kokouksessa teimme sääntömuutoksia sääntöjen 9§ ja 17§ pykäliin. Uudet säännöt löydät sivuvalikosta. Sääntöjen 9§ jäsenmaksu nimi vaihdettiin kannatusmaksuksi. Sääntöjen 17§ mukaan sukuseura valitsee yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan, joiksi tulivat Sirpa Kinnarinen ja Eila Kukkonen. Erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Olavi Valtonen, Ensio Kettunen ja Kari Kettunen. Kokouksessa päätimme, että kesällä 2019 järjestämme sukuretken mahdollisesti Kettusten 1600-luvulla asuttamiin Rantasalmen Voinsalmen kylään, Juvan Kettusten asuinpaikoille, uuteen Valamoon ja Lintulan luostariin. Matkasta päättää sukuseuran hallitus, joka kokoontui sukukokouksen jälkeen.

Sukuseuran miesten on tarkoitus kesällä 2019 käydä tutustumassa Korpiselkään, Tolvajärveen, Ägläjärveen, Vegarukseen ja Suojärveen. Matkan aiheena on tutustua sotahistoriallisiin kohteisiin ja kenttähautausmaihin.  Matkalle tarvitaan vuoden viisumi ja rajavyöhykelupa Korpiselän alueelle. Matkalla yövymme teltassa Tolvajärvellä tai Ägläjärvellä. Matka tehdään maastoautoilla, joita tarvitaan 2 - 3 matkan ajalle. Sivuston alalareunassa on alustava matkasuunnitelman kartta.

Seuraava sukukokous pidetään kesällä 2021 ja pitopaikan ja ajan päättää hallitus. Kokouksen ajankohdaksi ei käy juhannuksesta seuraava viikonvaihde. Kokouksen päätteeksi oli valokuvaus, sukuateria ja hallituksen järjestäytymiskokous.  Kello 14 sukuseuran jäsenet kävivät katsomassa Koita kesäteatterinäytelmän. 

Sukuseuralle ollaan hankkimassa uutta kotisivuohjelmaa ja samalla nuorempaa kotisivujen ylläpitäjää. Halukkaita kotisuvujen ylläpitäjiä pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla joko puheenjohtaja@kuolismaankettuset.fi tai varapuheenjohtaja@kuolismaankettuset.fi. Yksi mahdollisuus on, että joku nuori tekee opinnäytetyönä uudet, nykyaikaiset kotisvut ja ylläpitäjät ovat eri henkilöitä.

 

Alla kokouksen asialista

1§ Sukukokouksen puheenjohtajan valinta

Tarmo Kettunen

2§ Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

3§ Sukukokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5§ Vuosien 2015 - 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen 
6§ Vuosien 2015 - 2017 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 
7§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
8§ Vahvistetaan hallituksen laatima kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuosille 2018 - 2020 
9§ Päätetään toiminnantarkastajien määrästä. Nykyisen säännön mukaan toiminnantarkastajia on kaksi ja yksi varatoiminnantarkastaja. Hallitus esittää, että sääntöjä muutetaan siten, että valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
Esitys: Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Aiemmin toiminnantarkastajina ovat olleet Sirpa Kinnarinen ja Olavi Valtonen, sekä varatoiminnantarkastajana Toivo Korpelainen.

Päätös:

10§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle:

Erovuoroiset jäsenet ovat: Ari Korpelainen, Ensio Kettunen ja Kari Kettunen. Muut hallituksen jäsenet ovat Taina Koivisto, Jaakko Kettunen ja Tarmo Kettunen, joiden toimikausi jatkuu kesään 2021 saakka. Sukuseuran puheenjohtajana jatkaa edellisen kokouksen (2015) päätöksen mukaan Tuula Luomala ja hänen toimikausi päättyy vuonna 2021.

Päätös:

Koska Jaakko Kettunen on pyytänyt eroa rahastonhoitajan tehtävästä, valitaan hänen tilalle rahastonhoitaja hallitukseen valituista henkilöistä.
Päätös:


Sukuseuran kotisivujen ylläpitäjäksi halutaan nuorempaa henkilöä. Keskustellaan kokouksessa uudesta henkilöstä.

 

11§ Päätetään kannatusmaksun suuruudesta. Voimassa olevan

päätöksen mukaan kannatusmaksu on 20 €/henkilö tai perhekunta.

Päätös:


12§ Päätetään toimintakauden varainhankinnasta.

Päätös:

13§ Sukuseuran rekisterinpitäjän valinta

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 vaikutukset sukuseuran sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Hallitus esittää, että rahastonhoitaja toimii rekisterinpitäjänä.  
Päätös:

14§ Sukuseuran pankkitilien siirto

- Hallitus esittää, että sukuseuran pankkitili siirretään vuosikokouksen jälkeen Handelspankista Nordeaan ja päätetään, että tilinkäyttöoikeudet on sukuseuran rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla.
Päätös tilien siirtämisestä Handelspankista Nordeaan:

15§Muut asiat:

- Kotisivujen ylläpito, sen tuomat kulut ja Domainin uusiminen. Uuden toimivan ja helppokäyttöisen kotisivuohjelman ostaminen, koska vanha kotisivu ei toimi hyvin uusien ohjelmien kanssa. Mahdollisen uuden kotisivun ilmeen tarkastaa hallituksen määräämät henkilöt. 

Sukuseuran matkat
- Kesällä 2016 tehtiin sukuseuran matka Viipuriin
- Kesällä 2017 tehtiin sukuseuran matka Petroskoihin
- Kesällä 2019 tehtävän sukumatkan kohde
- Kesällä 2020 tehtävän sukumatkan kohde

16§ Vuosikokouksen päättäminen

Keskustelua suvun jäsenten kesken sukuseuran jatkosta, uudet ideat ja tulevaisuuden toiminta

Kello 11.30 - 12.30 Sukuateria ja kahvit

Yhteiskuva

kello 14.00 Möhkön kesäteatteriesitys: Koita, seikkailu joen varrella

 

Karttapohja

Kesän 2019 sotahistoriallisen retken alustava reittisuunnitelma ja tähdellä merkityissä paikoissa  löytyvät sotahistorialliset kohteet, joihin on tarkoitus tutustua. Matkalla tutustumme 5 - 6 kenttähautausmaahan, taistelupaikkoihin ja muutamaan kylään ja kirkollisiin rakennuksiin.

Kuolismaan Kettusten sukuseuran tietosuojakäytäntö

Olemme laatineet sukuseuran hallituksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukaisen rekisteri ja tietosuojaselosteen (GDPR), jonka tavoiteena on suojata yhdistyksemme jäsenten antamia henkilötietoja. Keräämme, käytämme ja talletamme henkilötietoja vain ja ainoastaan sukuseuran toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Sukuseuran jäsenillä on oikeus pyytää omia tietoja nähtäväksi, pyytää selvityksen häntä koskevien rekisteritietojen keräämisestä, sekä pyytää korjaamaan tai poistamaan omia tietoja tai tiedoissa olevat virheet. Käsittelemme ja säilytämme sukuseuran jäsenten tietoja asiamukaisesti sen ajan, kun henkilö on sukuseuran jäsenenä (maksanut jäsenmaksun) tai tai pidempään, jos jokin sopimus tai laki sitä vaatii. Säilytämme tietoja asianmukaisesti, emmekä jaa niitä ilman asianomaisen suostumusta ulkopuolisille tahoille. Sukuseuran rekisterinpitäjänä toimii rahastonhoitaja.

 

 

 

 Ajankohtaista
Etusivu
Hallitus
Jäsenyys
Kettusviesti
Linkit
Palaute/Yhteydenotto
Säännöt
Tuotteet
Valokuvat
Yhteystiedot
Pro Patria
Jäsenmaksu
Sukukokoukset
Sukuseuran logo
Sukuhaarat
Tietosuoja
© Kuolimaan Kettuset 2011Powered by NettiSite